Święta

Śledzie po Japońsku

Śledzie po japońsku

Autor:
Naj­ła­twiej­szy prze­pis na śle­dzie. Sle­dzie po japoń­sku można przy­go­to­wać na kilka spo­so­bów, nie­któ­rzy po za jabł­kiem i cebulą dodają rów­nież goto­wane, sie­kane jajko, ale ja pole­cam ten, który robię od lat. W prze­pi­sie…